Te pożyczkowe papiery wartościowe mogą oferować dwucyfrowe zyski, ale są coraz bardziej ryzykowne

17 lutego 2021
Category: Wells Fargo

Stres rozprzestrzenia się na rynku złożonych inwestycji zwanych zabezpieczonymi zobowiązaniami kredytowymi lub CLO. Zwiększa to ryzyko posiadania papierów wartościowych CLO o niższej jakości, które są jednymi z niewielu pozostałych możliwości uzyskania dwucyfrowych zysków.

CLO to pojazdy, które sprzedają obligacje i akcje inwestorom, a następnie wykorzystują te pieniądze do pożyczania firmom (zwykle bardziej ryzykownym). Obligacje i akcje stanowią zasadniczo roszczenia do środków pieniężnych pochodzących z tych kredytów korporacyjnych. Obligacje CLO o najwyższym ratingu są spłacane jako pierwsze, obligacje o drugim najwyższym ratingu są spłacane jako drugie i tak dalej w dół skali ratingowej. Kapitał CLO jest płacony jako ostatni; akcje wypłacają dywidendę z resztą gotówki pozostałej po wszystkich płatnościach odsetek od obligacji.

Może to sprawić, że akcje CLO będą wyglądać całkiem atrakcyjnie, gdy gospodarka się rozwija, a większość firm może spłacać odsetki od tych kredytów o zmiennym oprocentowaniu. W czasach boomu akcje CLO mogą dawać 15% lub więcej.

Ale to nie jest czas boomu. A gospodarka amerykańska nie powinna szybko rosnąć. Ponad 20 milionów ludzi złożyło wnioski o bezrobocie w ciągu ostatnich pięciu tygodni, a Wall Street prognozuje, że w drugim kwartale gospodarka skurczy się w tempie 20% w ujęciu rocznym.

Tak więc jakość kredytów korporacyjnych, które zapewniają przepływy pieniężne inwestorom CLO, „gwałtownie się pogarsza, zgodnie z ostatnim komunikatem Deutsche Bank.

Zamknięte fundusze inwestycyjne, które inwestują w obligacje i akcje CLO, odzwierciedlają obawy rynku. Fundusz akcyjny CLO Eagle Point Credit Co. (ticker: ECC) spadł w tym roku o 56%, a fundusz obligacji podporządkowanych CLO Eagle Point Income Co. (EIC) spadł o 48%. Z kolei fundusze skupiające się na CLO, Oxford Lane Capital (OXLC) i XAI Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT), straciły odpowiednio 35% i 43%.

Analitycy twierdzą, że pogorszenie sytuacji na rynku pożyczek było najgorsze na rynku pożyczek „szeroko konsorcjalnych, pożyczek o zmiennym oprocentowaniu, które były gwarantowane przez banki i sprzedawane grupom inwestorów instytucjonalnych, tj. CLO i zarządzającym funduszami.

CLO od lat byli największymi nabywcami na rynku kredytów konsorcjalnych. A podczas trwającej dekadę ekspansji po kryzysie finansowym, popyt na CLO wzrósł, ponieważ inwestorzy starali się uzyskać stały zysk. W rezultacie wielu inwestorów zostało zmuszonych do zaakceptowania skrajnego spadku ochrony pożyczkodawców i drogich cen.

Obecnie kredyty konsorcjalne są obniżane w rekordowym tempie, co prawdopodobnie źle wróży inwestorom CLO – zwłaszcza inwestorom w akcje CLO i dług CLO o niższym ratingu.

Obniżenie ratingu stanie się większym problemem, ponieważ rosnący udział ratingów kredytowych CLO jest obniżany do trzech najniższych poziomów przed niewypłacalnością (CCC +, CCC i CCC-). Kiedy udział długu z ratingiem CCC w portfelu CLO wzrośnie powyżej pewnego progu – zwykle 7,5% – menedżer jest zmuszony obniżyć wartość tego wyjątkowo nisko ocenionego długu.

Według Wells Fargo mediana portfela CLO przekroczyła już ten próg 7,5%, podwajając się do 8,1% z 4,05% w ciągu jednego miesiąca. Z kolei agencje ratingowe S&P wykazały, że przeciętny kredyt konsorcjalny oprocentowany przez CLO ma prawie 12% portfela w CCC.

Wszystko to ma znaczenie, ponieważ obniżenie wartości kredytów korporacyjnych z oceną CCC ogranicza się do poduszki dodatkowej wartości pożyczki, którą CLO muszą utrzymywać, aby chronić się przed stratami. Jeśli ta poduszka wystarczająco się skurczy, prowadzi to do obniżenia ratingu i odwraca wypłaty odsetek i dywidend od akcji CLO i obligacji o niższym ratingu.

Warto zauważyć, że obniżki kredytów i oznaki stresu nie zamroziły całkowicie rynku. Jak wynika z danych LCD, oddziału S&P Global Market Intelligence, w tym roku menedżerowie wyemitowali 20 miliardów dolarów nowych CLO, o około 50% mniej niż w zeszłym roku.

Ale najważniejsza jest dotkliwość jakiegokolwiek opadu koronawirusa, który uderza w rynek kredytów korporacyjnych. Pokazał to test warunków skrajnych opublikowany niedawno przez S&P Ratings.

S&P stwierdził, że jeśli 10% kredytów w portfelach CLO zostanie obniżonych do CCC, a 20% zostanie obniżonych do CCC, straty i obniżki byłyby możliwe do opanowania: podczas gdy 70% obligacji CLO o ratingu BBB zostałoby zdegradowanych do śmieci, obligacje o wyższym ratingu byłyby opłacalne znacznie lepiej, ponieważ 65% obligacji z oceną A zachowuje swój status na poziomie inwestycyjnym, a 92% obligacji CLO o najwyższym ratingu zachowuje swoje oceny AAA.

Jeśli te liczby się podwoją, przy 20% niespłaconych kredytów, a 40% z nich zostanie obniżonych do CCC, sytuacja zacznie wyglądać znacznie gorzej: prawie 80% obligacji o ratingu A zostanie obniżonych do śmieci, a 90% ratingów AAA zostanie obniżonych, jeśli tylko o jeden stopień.

Innymi słowy, jest szansa, że ​​pandemia koronawirusa może przynieść straty nawet inwestorom obligacji CLO o wyższym ratingu, którzy nie uzyskali dwucyfrowych zysków, aby zrekompensować im ryzyko.

A fakt, że w ogóle jest omawiany, oznacza, że ​​potencjalni inwestorzy kapitałowi CLO powinni być wyjątkowo ostrożni.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy