Powody, dla których warto inwestować w nieruchomości vs.

Powody, dla których warto inwestować w nieruchomości vs.
16 października 2020
Category: Rzecz Biorąc

Czy powinieneś inwestować w nieruchomości, czy w akcje – czy w jedno i drugie?

  • FACEBOOK
  • ŚWIERGOT
  • LINKEDIN

Wielu inwestorów tradycyjnie zwraca się do giełdy jako miejsca lokowania swoich dolarów. Chociaż akcje są dobrze znaną opcją inwestycyjną, nie wszyscy wiedzą, że zakup nieruchomości jest również uznawany za inwestycję. W sprzyjających okolicznościach nieruchomości mogą stanowić alternatywę dla akcji, oferując mniejsze ryzyko, przynosząc lepsze zyski i zapewniając większą dywersyfikację.

Niezależnie od tego, czy planujesz przejście na emeryturę, oszczędzanie na fundusz uniwersytecki, czy uzyskanie pozostałego dochodu, osoby fizyczne potrzebują strategii inwestycyjnej, która pasuje do ich budżetu i potrzeb. Porównanie inwestycji w nieruchomości do zakupu akcji to dobry punkt wyjścia.

Kluczowe wnioski

  • Decyzja o zainwestowaniu w nieruchomości lub akcje to osobisty wybór, który zależy od Twojej sytuacji finansowej, tolerancji na ryzyko, celów i stylu inwestowania.
  • Nieruchomości i akcje mają różne ryzyka i możliwości.
  • Nieruchomości nie są tak płynne jak akcje i zwykle wymagają więcej pieniędzy i czasu. Ale zapewnia pasywny strumień dochodu i potencjał do znacznej aprecjacji.
  • Akcje podlegają ryzykom rynkowym, gospodarczym i inflacyjnym, ale nie wymagają dużego zastrzyku gotówki i generalnie można je łatwo kupić i sprzedać.

Przegląd: Nieruchomości a akcje

Inwestowanie w nieruchomości lub akcje to osobisty wybór, który zależy od Twojej sytuacji finansowej, tolerancji na ryzyko, celów i stylu inwestowania. Można bezpiecznie założyć, że więcej osób inwestuje na giełdzie, być może dlatego, że kupowanie akcji nie zajmuje tyle czasu ani pieniędzy. Jeśli kupujesz nieruchomość, będziesz musiał zaoszczędzić i odłożyć znaczną ilość pieniędzy.

Kupując akcje, kupujesz niewielką część tej firmy. Ogólnie rzecz biorąc, na akcjach można zarabiać pieniądze na dwa sposoby: wzrost wartości w miarę wzrostu akcji spółki i dywidendy.

Kupując nieruchomość, nabywasz fizyczny grunt lub własność. Większość inwestorów w nieruchomości zarabia na pobieraniu czynszów (co może zapewnić stały strumień dochodów) oraz poprzez aprecjację w miarę wzrostu wartości nieruchomości. Ponadto, ponieważ nieruchomości mogą być lewarowane, możliwe jest zwiększenie posiadanych zasobów, nawet jeśli nie stać Cię na spłatę gotówki.

Dla wielu potencjalnych inwestorów nieruchomości są atrakcyjne, ponieważ są aktywami materialnymi, które można kontrolować, z dodatkową korzyścią w postaci dywersyfikacji. Inwestorzy nieruchomości, którzy kupują nieruchomość, posiadają coś konkretnego, za co mogą być odpowiedzialni. Zwróć uwagę, że fundusze powiernicze (REIT) są sposobem inwestowania w nieruchomości i są kupowane i sprzedawane jak akcje.

Dokonując wyboru między inwestowaniem w akcje a kupnem nieruchomości jako inwestycji, inwestorzy muszą wziąć pod uwagę szereg czynników.

Zwroty: nieruchomości a akcje

Inwestowanie na giełdzie jest najbardziej sensowne, gdy łączy się je z korzyściami, które zwiększają Twoje zyski, takimi jak dopasowanie firmy do 401 (k). Ale te korzyści nie zawsze są dostępne i istnieje ograniczenie co do tego, ile możesz z nich skorzystać. Niezależne inwestowanie na giełdzie może być nieprzewidywalne, a zwrot z inwestycji (ROI) jest często niższy niż oczekiwano.

Porównywanie zwrotów z nieruchomości i giełdy to porównanie jabłek z pomarańczami – czynniki wpływające na ceny, wartości i zwroty są bardzo różne. Możemy jednak uzyskać ogólny pomysł, porównując całkowite zwroty funduszu ETF SPDR S&P 500 (SPY) i funduszu ETF Vanguard Real Estate Total Return (VNQ) z ostatnich 20 lat:

Jak pokazuje wykres, zarówno nieruchomości, jak i akcje mogą zostać mocno dotknięte podczas recesji gospodarczej. Zwróć uwagę na duże spadki, które miały miejsce podczas Wielkiej Recesji w 2008 r. I kryzysu COVID-19 w 2020 r.

Ryzyko: nieruchomości a akcje

Bańka mieszkaniowa i kryzys bankowy w 2008 r. Przyniosły spadek wartości dla inwestorów na rynku nieruchomości i giełdach – a kryzys COVID-19 robi to od nowa, choć z różnych powodów. Mimo to należy pamiętać, że akcje i nieruchomości wiążą się z bardzo różnym ryzykiem.

Nieruchomość

Oto kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o nieruchomości i związane z nimi ryzyko. Najważniejszym ryzykiem, za którym ludzie tęsknią, jest to, że nieruchomości wymagają wielu badań. To nie jest coś, w co możesz wejść od niechcenia i oczekiwać natychmiastowych rezultatów i zwrotów. Nieruchomości nie są aktywami, które można łatwo zlikwidować i nie można ich szybko spieniężyć. Oznacza to, że nie możesz go spieniężyć, gdy jesteś w sytuacji.

W przypadku płetw domowych lub właścicieli wynajmowanych nieruchomości istnieje ryzyko związane z naprawami lub zarządzaniem wynajmem. Niektóre z głównych problemów, które napotkasz, to koszty, nie wspominając o czasie i bólu głowy związanym z koniecznością zajmowania się najemcami. I możesz nie być w stanie ich odłożyć w nagłych przypadkach.

Jako inwestor możesz chcieć i musisz rozważyć zatrudnienie wykonawcy do napraw i renowacji klapki lub zarządcy nieruchomości do nadzorowania utrzymania wynajmu. Może to wpłynąć na Twoje zyski, ale skraca czas spędzony na nadzorowaniu inwestycji.

Dyby

Rynek akcji narażony jest na kilka różnych rodzajów ryzyka: ryzyko rynkowe, ekonomiczne i inflacyjne. Po pierwsze, wartości akcji mogą być bardzo zmienne, a ich ceny podlegają wahaniom na rynku. Zmienność może być spowodowana wydarzeniami geopolitycznymi i specyficznymi dla firmy. Załóżmy na przykład, że firma prowadzi działalność w innym kraju, ten zagraniczny oddział podlega prawom i zasadom tego kraju.

Ale jeśli gospodarka tego kraju ma problemy lub pojawią się kłopoty polityczne, akcje tej firmy mogą ucierpieć. Akcje podlegają również cyklowi gospodarczemu, polityce pieniężnej, przepisom, rewizjom podatkowym, a nawet zmianom stóp procentowych ustalanych przez bank centralny kraju.

Inne ryzyka mogą wynikać z samego inwestora. Inwestorzy, którzy zdecydują się nie dywersyfikować swoich aktywów, również narażają się na większe ryzyko.

Rozważ to: akcje wypłacające dywidendy mogą generować niezawodny dochód, ale wygenerowanie dochodu wystarczającego do utrzymania się na emeryturze bez sprzedaży dodatkowych papierów wartościowych wymagałoby znacznej inwestycji w akcje dywidendowe o wysokiej rentowności. Poleganie wyłącznie na wysokodochodowych dywidendach oznacza, że ​​inwestor może przegapić okazje do inwestycji o wyższym wzroście.

Plusy i minusy: nieruchomości

Inwestorzy w nieruchomości mogą uzyskać wpływ na swój kapitał i skorzystać z istotnych ulg podatkowych. Chociaż nieruchomości nie są tak płynne jak giełda, długoterminowe przepływy pieniężne zapewniają pasywny dochód i obietnicę wzrostu wartości.

Mimo to ważne jest, aby wziąć pod uwagę kwotę pieniędzy przeznaczoną na inwestycje w nieruchomości. Musisz mieć możliwość zabezpieczenia zaliczki i finansowania, jeśli nie dokonujesz transakcji gotówkowych.

Ponieważ nieruchomości nie są tak płynne, nie możesz polegać na sprzedaży swoich nieruchomości natychmiast, gdy możesz ich potrzebować. Inne wady obejmują koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami i inwestowaniem czasu w naprawy i konserwację.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy