Konotacja niechęci w sekcji „Kredyt, na który należy się kredyt”

17 lutego 2021
Category: Nawet Jeśli

Jestem obcokrajowcem i zastanawiam się, czy w idiomie Kredyt, gdzie należy się kredyt, jest konotacja niezgody

Czy można by to powiedzieć tylko w sytuacji, gdy oświadczenie było wiarygodne, ponieważ było głębokie, ale użytkownik idiomu nie zgadza się z rzeczywistym stwierdzeniem?

Myślę, że tak ze względu na definicję, którą znalazłem:

wyrażenie, które oznacza, że ​​powinieneś chwalić kogoś, kto na to zasługuje, chociaż może ci się nie podobać:

Chciałbym jednak usłyszeć drugą opinię.

4 odpowiedzi 4

Przyjrzawszy się wyrażeniu w Corpus of Global Web-based English, stwierdziłem, że istnieje w tym duża różnica między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi.

Po pierwsze, użycie wyrażenia kredyt, w którym kredyt jest należny w sensie absolutnym (bez czasownika takiego jak dawać , brać lub zasługiwać ) jest znacznie częstsze w brytyjskim angielskim niż w USA (65/137 w porównaniu z 15/194). [Przykład: „Kredyt tam, gdzie należny jest kredyt, on jest dobrym graczem]

Po drugie, wyrażenie jest bardziej prawdopodobne, że będzie używane w niechętnym sensie, do którego odnosi się Sprottenwels w Wielkiej Brytanii niż w amerykańskim angielskim – moje szybkie szacunki są takie, że około 25% przykładów z USA jest wyraźnie niechętnych, podczas gdy ponad połowa przykładów z Wielkiej Brytanii ma takie konotacje . (Starałem się być konserwatywny i liczyć je tylko wtedy, gdy jest całkiem jasne, że ten sens dotyczy – prawdopodobnie jest ich więcej, ponieważ nie ma wystarczającego kontekstu, aby być pewnym).

Nie przyjrzałem się innym odmianom angielskiego w korpusie.

Edycja : kanadyjski angielski wydaje się być zbliżony do Stanów Zjednoczonych, a Australijski wydaje się być czymś między USA a Wielką Brytanią pod tym względem.

To przysłowie ogólnego przeznaczenia. Możesz to powiedzieć niechętnie:

Nie podoba mi się postawa Johna, ale muszę przyznać, że to zasługa: John wykonał większość pracy nad projektem.

Tak bardzo, jak chciałbym tę nagrodę, muszę przyznać, że jest to należne: John powinien być zwycięzcą, ponieważ to był jego pomysł.

W każdym razie, o ile mówca nie będzie ironizował, będzie miał na myśli, że uznanie jest za coś godnego kredytu.

Zawsze słyszałem to jako „udzielanie kredytu tam, gdzie jest on należny. Z mojego osobistego doświadczenia wynika, że ​​można go używać bez konotacji niezgody. Czasami może być użyte jako łagodna nagana dla osoby lub osób, które zaniedbały udzielić osobie trzeciej wystarczającej aprobaty lub nagrody.

Oto kilka wczesnych przykładów.

To, na co narzekamy w Kronice, to duch zbyt wielkiej niewoli i surowości; brak udzielenia kredytu tam, gdzie jest on należny; skłonność do przeoczenia. The Christian Journal i Literary Register 1829

Ponieważ przyznanie kredytu tam, gdzie jest on należny, to tylko sprawiedliwość, powinniśmy tutaj zauważyć, że zachowanie kapitana Lyona, parowca Whitehall, słusznie uprawnia go do dużego udziału. Extra Globe str.275, Francis Preston Blair

Panie Przewodniczący, myślę, że bardzo ważne jest, abyśmy przyznawali kredyt tam, gdzie jest on należny. Congressional Record, tomy 1-53, 1874

a tutaj kilka nowszych przykładów

Standaryzacja procedur pomaga zmniejszyć uprzedzenia i promuje wyższy kodeks uczciwości przy udzielaniu kredytów tam, gdzie są one należne. Naked Management: Bare Essentials for motywating the X-Generation at Work Marc H. Muchnick 1996

Przypisanie przypisuje zasługi tam, gdzie są one należne, ale tylko w pewnym sensie skupionym, gdy cytowana praca ma więcej niż jednego autora. Jeśli ktoś zna wystarczająco sposób, w jaki prowadzone są badania, czasami można przypisać indywidualnemu modelowi matematycznemu: A Perspektywa inżyniera chemika, Rutherford Aris 1999

Wniosek

Moim zdaniem z pewnością można użyć wyrażenia niechętnie lub jako zawoalowaną krytykę, ale można go również użyć w prosty sposób, aby zażądać sprawiedliwości.

Christine Ammer, The American Heritage Dictionary of Idioms (1997) ma następujący komentarz na temat „przyznawania kredytu tam, gdzie jest on należny w dłuższym wpisie dotyczącym „przyznawania kredytu:

dać kredyt . 2. Potwierdź osiągnięcie, tak jak w sekcji Oni naprawdę powinni dać jej uznanie za pracę, którą wykonała . [Koniec XVIII wieku] To wyrażenie jest czasami wzmacniane, aby przyznać uznanie tam, gdzie są one należne , co oznacza, że ​​podziękowanie powinno być skierowane do osoby, która na to zasługuje. Wyrażenie to zostało prawdopodobnie ukute przez Samuela Adamsa w liście (29 października 1777 r.), W którym brzmiało: „Uznaj, komu należy się zasługa. Czasami mówi się, że oddaje komuś to , co mu się należy, tak jak w przypadku Powinniśmy naprawdę oddać Nancy jej należność za próbę uporządkowania tego bałaganu .

O ile wiem, nic w powyższej dyskusji Ammera nie wskazuje na niechęć lub wahanie w przyznawaniu kredytu. Ale wpis dotyczący „uznania, gdzie należy się kredyt w Judith Siefring, The Oxford Dictionary of Idioms , drugie wydanie (2004), ma zupełnie inny ton:

Kredyt, w którym zasługują na uznanie, należy pochwalić, kiedy na to zasługuje, nawet jeśli nie masz ochoty go udzielić.

To uczucie zostało wcześniej wyrażone w formie czci, gdzie należy się cześć, zgodnie z Autoryzowaną wersją Biblii: „Oddajcie więc wszystkim ich zobowiązaniom: hołd, komu należy się hołd; zwyczaj dla kogo zwyczaj; strach przed kim się boją; cześć komu cześć (Rzymian 13: 7).

Jeśli są jakieś negatywne konotacje związane z wyrażeniem „przyznawaj uznanie tam, gdzie należy się zasługa, podejrzewam, że pojawiają się one jako efekt uboczny innego bardzo starego wyrażenia – takiego, w którym niechęć i niechęć są oczywiście obecne: „oddaj diabłu, co należy. Oto hasło dla tego wyrażenia w Christine Ammer, The Facts of File Dictionary of Clichés , drugie wydanie (2006):

oddaj diabłu to, co mu się należy. Nawet zło ​​może zasługiwać na uznanie. Wyrażenie to pochodzi z XVI wieku i zostało wydrukowane w 1589 r. W Pappe with a Hatchet , prawdopodobnie autorstwa Johna Lyly’ego („Daj im należność, chociaż byli diuelami). Szekspir użył go w kilku sztukach, podobnie jak John Fletcher, John Dryden i inni. Był to banał, kiedy Mark Twain napisał „Musimy oddać nawet szatanowi to, co mu się należy ( Jankes z Connecticut na dworze króla Artura , 1889).

Eric Partridge, The Routledge Dictionary of Clichés , wydanie piąte (1966) potwierdza to wrażenie:

oddać diabłu, co mu się należy. Przyznać zasługi wroga: C. 19–20. Sensacyjna adaptacja przysłowiowego powiedzenia.

Podobnie z Cambridge International Dictionary of Idioms (1998):

daj [komuś] to, co mu się należy, daj diabłu, co mu się należy coś, co mówisz, kiedy chcesz opisać czyjeś dobre cechy po tym, jak zrobili coś złego lub po tym, jak ich skrytykowałeś. [Przykłady:] Może źle pisze listy, ale oddam jej należność, zawsze dzwoni pod koniec miesiąca. [&:] Geoff zwykle zapomina o moich urodzinach, ale oddając diabłu należność, zawsze kupuje mi piękny prezent gwiazdkowy.

I na koniec, z John Ayto, Oxford Dictionary of English Idioms , wydanie trzecie (2009):

oddać diabłu należność jeśli ktoś lub coś ogólnie uważanego za złe lub niezasługujące ma jakieś odkupieńcze cechy, które należy uznać. przysłowie

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy