Jak przelewy salda wpływają na moją zdolność kredytową

Jak przelewy salda wpływają na moją zdolność kredytową
16 października 2020
Category: Wynik Kredytowy

Dowiedz się, jak mogą wpływać na wyniki zarówno pozytywnie, jak i negatywnie

  • FACEBOOK
  • ŚWIERGOT
  • LINKEDIN

Przelew salda może być dobrym sposobem na spłatę zadłużenia karty kredytowej. Jednak w zależności od kilku czynników, przelewy salda mogą również pomóc lub zaszkodzić zdolności kredytowej. Ktoś z doskonałym kredytem (wynik ponad 740) może kwalifikować się do otrzymania jednych z najlepszych kart transferowych. Osoby z wynikami niższymi mogą nadal kwalifikować się do dobrych transakcji – ale mogą nie otrzymać początkowych linii kredytowych wystarczających do przeniesienia dużych sald i mogą chcieć poprosić swoich obecnych wydawców kart o rozważenie obniżenia stawek sald, których nie można przenieść.

Na przykład początkowo ubieganie się o kilka różnych kart z niskimi stawkami początkowymi może negatywnie wpłynąć na kredyt. Piętnaście procent oceny kredytowej opiera się na długości czasu, przez jaki rachunki kredytowe konsumenta były otwarte: im dłużej rachunki były otwarte, tym lepszy wynik. Otwarcie kilku nowych kont obniża średni wiek wszystkich rachunków kredytowych, obniżając wynik. Wcześniejsze  

Ponadto za każdym razem, gdy konsument ubiega się o kredyt, jego raport kredytowy zawiera również twarde zapytanie. Każde trudne zapytanie może obniżyć wynik o kilka punktów. Wcześniejsze  

Aby zminimalizować negatywny wpływ na zdolność kredytową, przeprowadź badania i złóż wniosek tylko o jedną kartę. Spróbuj dowiedzieć się, czy możesz kwalifikować się do jednej z najlepszych obecnie dostępnych kart transferu salda. Alternatywnie, mała pożyczka osobista może być lepszym sposobem na walkę z zadłużeniem.

Kluczowe wnioski

  • Piętnaście procent oceny kredytowej opiera się na długości czasu, przez który rachunki kredytowe konsumenta były otwarte.
  • Aby zminimalizować negatywny wpływ na wynik kredytowy, przeprowadź badania i oprzyj się pokusie ubiegania się o wiele kart.
  • Pieniądze zaoszczędzone na odsetkach dzięki przeniesieniu salda mogą pomóc spłacić saldo i szybciej zmniejszyć ogólne zadłużenie.

Przelewy salda dają szansę na poprawę kredytu

Czy przeniesienie salda wpływa na zdolność kredytową? Nowa karta może być skutecznym krokiem w kierunku poprawy sytuacji zadłużenia, ale zawiera również nowe korekty wyniku. Pomimo wszelkich tymczasowych negatywnych wpływów na wynik, które pochodzą z twardego zapytania kredytowego związanego z ubieganiem się o nową kartę, nowa karta powinna początkowo pomóc zmniejszyć wykorzystanie kredytu, co jest pozytywnym czynnikiem dla oceny kredytowej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku przeniesienia istniejącego salda nowa linia kredytowa może zostać wykorzystana w takim stopniu, że może obniżyć zdolność kredytową. Dzieje się tak dlatego, że pożyczkodawcy nie lubią, gdy wykorzystanie kredytu wzrasta powyżej 30%, najlepiej.

Pieniądze zaoszczędzone na odsetkach dzięki przeniesieniu salda mogą pomóc w szybszym zmniejszeniu ogólnego zadłużenia. Obniżenie kwoty niespłaconego zadłużenia zawsze jest korzystne dla kredytu: pod względem współczynników wagi punktacji kwoty zadłużenia stanowią około 30% oceny kredytowej. Płacenie w terminie rachunku karty kredytowej co miesiąc może również zwiększyć kredyt, ponieważ historia płatności ma największy wpływ (stanowiąc około 35%) na wynik kredytowy. Inne czynniki, o których należy pamiętać, to wiek i mieszanka kredytów oraz szereg zapytań kredytowych. Wcześniejsze  

Po przeniesieniu salda na nową kartę rozważ pozostawienie otwartego starego konta. Zamknięcie konta może negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową, a pozostawienie istniejących kont otwartych może utrzymać wysoki średni wiek konta i obniżyć wykorzystanie kredytu. Uważaj tylko, aby dodatkowy dostępny kredyt nie spowodował większych wydatków.

Wykorzystanie kredytu stanowi około 30% ogólnej oceny kredytowej; nowa dostępność kredytu z dowolnego rodzaju karty zwiększy limit kredytu i obniży wskaźnik wykorzystania kredytu konsumenta. Karta używana do przelewów salda również będzie miała taki efekt. O tym, o ile poprawi się zdolność kredytowa, będzie zależało od kwoty ulgi kredytowej oferowanej przez wydawcę karty transferowej. Im wyższa dostępna ilość, tym większa możliwa poprawa. Wcześniejsze  

Jak wspomniano, dobrą zasadą jest utrzymywanie wskaźnika wykorzystania kredytu przez cały czas na poziomie poniżej 30% – zarówno w przypadku poszczególnych kart, jak i wszystkich kart konsumenta. Więc ktoś może chcieć dokonać przelewu salda o wartości tylko 30% ich nowej dostępności kredytu. (Zazwyczaj przelewy salda obniżą odsetki, które trzeba zapłacić od niespłaconego zadłużenia, w szczególności oferowana jest stawka początkowa 0% APR i zwalniają dostępność kredytu na kartach, z których przekazywane są salda).

Najlepiej jest znaleźć kartę z limitem kredytowym znacznie wyższym niż kwota, którą konsument chce przenieść, ale jeśli nie otrzymałeś wstępnie zatwierdzonej oferty, wystawcy kart zazwyczaj nie zobowiązują się, jaki poziom linii kredytowej przedłuży dopóki nie złożysz wniosku, a oni wyciągną raport kredytowy. Natychmiastowe wyczerpanie limitu kredytowego na nowej karcie może w pewnych okolicznościach obniżyć wynik, dlatego ważne jest, aby określić nowy limit kredytowy przed podjęciem decyzji o przeniesieniu istniejącego salda.

Jednoczesne ubieganie się o kilka różnych kart z zerową roczną stopą procentową transferu salda w celu zwiększenia szans na akceptację może negatywnie wpłynąć na kredyt.

Unikaj złych nawyków kredytowych

Po przeniesieniu salda ważne jest, aby posiadacz karty najpierw ocenił, w jaki sposób zgromadził wysokie saldo. Przejrzyj wcześniejsze oświadczenia i oceń, gdzie wydano pieniądze. Ktoś mógł polegać na dostępności kredytu lub po prostu żyć ponad swoje możliwości, nie biorąc pod uwagę konsekwencji w postaci odsetek i opłat.

Kroki, które należy podjąć w przyszłości, mogą obejmować ustanowienie nowego lub bardziej rygorystycznego budżetu lub wprowadzenie drastycznych zmian w celu lepszego zarządzania długiem. Doradca kredytowy również może pomóc.

Podsumowanie

Karty transferu salda są doskonałym narzędziem do zarządzania długiem, ale zachowaj ostrożność podczas odkrywania nowych opcji kart przeniesienia salda. Ogólnie rzecz biorąc, najlepiej jest korzystać z nowej karty transferu salda, aby w pełni wykorzystać jej zalety i podjąć natychmiastowe kroki w celu oceny, jak uniknąć potrzeby posiadania większej liczby takich kart w przyszłości. Dokonuj terminowych płatności za pomocą nowej karty i być może nie zamykaj starej karty (starych) w celu długoterminowej poprawy wykorzystania kredytu i średniego wieku kredytu.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy