Jak inwestować w akcje wartościowe

Jak inwestować w akcje wartościowe
16 marca 2021
Category: Konto Bankowe

Inwestorzy wartościowi szukają akcji, które są sprzedawane za mniej niż ich rzeczywista wartość, ale łatwiej to powiedzieć niż zrobić.

Inwestowanie w wartość to sztuka znajdowania akcji, które są sprzedawane z dyskontem w stosunku do ich prawdziwej lub wewnętrznej wartości. Koncepcja ta jest łatwa do zrozumienia, ale w praktyce znalezienie niedowartościowanych akcji może być bardzo trudne. Przecież gdyby firma była ewidentnie niedowartościowana, kupiliby ją wszyscy, cena by wzrosła i nie byłaby już niedowartościowana.

Tak więc, aby być naprawdę efektywnym inwestorem wartościowym, musisz znaleźć akcje wartościowe, które są sprzedawane po okazyjnych wycenach, o których niewiele osób wie. Aby to zrobić, musisz najpierw zapoznać się z kilkoma ważnymi koncepcjami inwestowania w wartość i kilkoma podstawowymi wskaźnikami inwestycji. Będziesz także musiał opracować własny system analizowania akcji i znajdowania tych, które handlują za mniej, niż są naprawdę warte.

Mając to na uwadze, oto podsumowanie tego, co powinieneś wiedzieć, zanim zaczniesz, abyś mógł inwestować w wartościowe akcje we właściwy sposób i znaleźć własne, przeoczone okazje.

Pomyśl o inwestowaniu w wartość jako o próbach znalezienia towaru, który jest przeceniony, tyle że „towar” to zapasy. Źródło obrazu: Getty Images.

Co to jest wartość akcji?

Zapasy można ogólnie podzielić na jedną z dwóch kategorii – stany wartościowe lub akcje wzrostowe. Akcje wartościowe są luźno definiowane jako spółki, które handlują wycenami poniżej ogólnej średniej giełdy. Zazwyczaj spółki wartościowe to firmy o długiej tradycji, charakteryzujące się stałą rentownością, stabilnymi strumieniami przychodów oraz powolnym, ale stałym wzrostem. Większość wartościowych akcji (ale nie wszystkie) przynosi dywidendy, a tradycyjne wskaźniki inwestycyjne, takie jak wskaźnik P / E i obliczenia wartości księgowej, ogólnie dobrze przekładają się na akcje wartościowe.

Z drugiej strony, akcje wzrostowe są luźno definiowane jako akcje spółek, które osiągają przychody szybciej niż średnia na giełdzie. Są to na ogół akcje we wczesnych fazach wzrostu lub firmy o ugruntowanej pozycji, których przychody stale rosną w stałym, wysokim tempie. Akcje spółek wzrostowych rzadziej wypłacają dywidendy, a tradycyjne wskaźniki inwestycyjne często nie odnoszą się dobrze do spółek wzrostowych.

Jak możesz sobie wyobrazić, jest tutaj pewna szara strefa i jest całkowicie możliwe, że zapas mieści się w obu kategoriach. Na przykład, niektóre ETF wzrost free lubią Vanguard wzrostu ETF (NYSEMKT: VUG) własnych akcji firmy Apple , podczas gdy w tym samym czasie, tech gigant jest top holding niektórych ETF wartości takich jak iShares S & P 500 Value ETF (NYSEMKT: IVE ). Z pewnością ma to sens – Apple jest niedowartościowany w porównaniu z resztą rynku na podstawie kilku wskaźników wyceny, a wiele aspektów działalności firmy rozwija się w szybkim tempie.

Oto jeden kluczowy punkt, który należy zrozumieć, zanim przejdziemy dalej. Pomimo znaczenia słowa „wartość”, nie wszystkie wartościowe akcje są koniecznie dobrymi inwestycjami.

Na przykład istnieje rodzaj akcji zwany „pułapką wartości”, który wygląda jak tani, ale z jakiegoś powodu jest tani . Z pewnością dobrym pomysłem jest nauczenie się przez inwestorów pułapki wartości, której powinni szukać, takich jak dochód z dywidendy zbyt dobry, aby mógł być prawdziwy (znany również jako pułapka dochodowości) lub wskaźnik P / E, który wygląda jak niesamowita okazja w stosunku do rówieśników.

Aby było jasne, akcje wartościowe to kategoria akcji, które mają pewne cechy. Inwestowanie wartościowe to praktyka polegająca na próbie znalezienia najlepszych okazji wśród wartościowych akcji.

Główny cel inwestowania wartości

Celem inwestowania wartości jest znalezienie akcji, które są sprzedawane z dyskontem do prawdziwej wartości ich działalności. Innymi słowy, inwestor wartościowy może dążyć do zakupu akcji firmy za 0,90 USD za każdego 1 USD wartości, którą reprezentują. Chodzi o to, że ostatecznie rynek zda sobie sprawę z prawdziwej wartości tych spółek, a to spowoduje, że ich ceny akcji będą wyższe w szybszym tempie niż ogólna giełda.

Zasadniczo inwestor wartościowy chce kupić banknoty o wartości 100 USD, które są przypadkowo sprzedawane za znacznie mniej niż 100 USD.

Brzmi to jak dość prosta koncepcja, ale łatwiej to powiedzieć niż zrobić. W końcu, gdyby ktoś oczywiście sprzedawał 100-dolarowe banknoty za 80 dolarów, okazja nie istniałaby zbyt długo. Musisz znaleźć 100-dolarowe banknoty, które są tanio sprzedawane, o których niewiele osób wie. Aby skutecznie ocenić wartościowe akcje i znaleźć okazje, które większość ludzi przeoczy, musisz zapoznać się z kilkoma ważnymi koncepcjami inwestycyjnymi, poznać niektóre wskaźniki inwestycyjne i być przygotowanym na poświęcenie dużej ilości czasu na naukę stosowania tych pojęć i wskaźników w ocena zapasów w świecie rzeczywistym.

Ważne koncepcje inwestowania wartości

Zanim zaczniesz inwestować w wartość, musisz zrozumieć kilka ważnych pojęć. Oto krótki przewodnik po niektórych terminach, które powinieneś znać przed rozpoczęciem oceny wartości akcji, w które warto inwestować.

Wartość wewnętrzna

Jest to centralna koncepcja inwestowania w wartość, która jest jednocześnie najtrudniejsza do zdefiniowania. Wartość wewnętrzna odnosi się do prawdziwej wartości firmy, ale nie ma jednego sposobu, aby to ustalić. Innymi słowy, jeśli poprosisz 10 wysoce doświadczonych analityków giełdowych o obliczenie wewnętrznej wartości firmy, prawdopodobnie otrzymasz 10 różnych odpowiedzi. Sposobem na odniesienie sukcesu jako inwestor wartościowy jest opracowanie własnego skutecznego sposobu obliczania wewnętrznej wartości firmy.

Źródło obrazu: Getty Images.

Margines bezpieczeństwa

Jedną rzeczą, której inwestorzy często szukają, jest margines bezpieczeństwa lub coś, co powinno ograniczyć potencjalne straty inwestora. Może to być tak proste, jak znalezienie firmy, która finanso handluje z dużym dyskontem w stosunku do swojej wartości księgowej lub która wypłaca solidną dywidendę, która jest znacznie powyżej średniej. Na przykład, jeśli analizujesz trust inwestycyjny w nieruchomości lub REIT, którego nieruchomości mają godziwą wartość rynkową równą 1 miliard dolarów netto po zadłużeniu, istnieje znaczny margines bezpieczeństwa, jeśli kapitalizacja rynkowa firmy wynosi zaledwie 750 milionów dolarów. Legendarny inwestor wartościowy i dyrektor generalny Berkshire Hathaway, Warren Buffett, podał kiedyś doskonały opis, który podkreśla znaczenie poszukiwania marginesu bezpieczeństwa:

Na marginesie bezpieczeństwa, co oznacza, że ​​nie próbuj jeździć ciężarówką o wadze 9800 funtów przez most, który mówi, że ma ładowność: 10000 funtów. Ale idź trochę dalej i znajdź taki, który mówi, pojemność: 15 000 funtów.

Fosa gospodarcza

Jest to koncepcja spopularyzowana przez Warrena Buffetta i odnosi się do firmy posiadającej jakąś trwałą przewagę konkurencyjną, która może pomóc chronić jej udział w rynku i rentowność w czasie. Aby wymienić tylko jeden przykład, Coca-Cola (NYSE: KO) ma tę zaletę, że ma ogromną sieć dystrybucji i cenną markę, których połączenie pozwala firmie przemieszczać swoje produkty po całym świecie wydajniej niż konkurenci i pobierać wyższą cenę niż konkurenci. Fosy ekonomiczne mogą przybierać formę korzyści kosztowych, marek, ekosystemu produktów lub wysokich kosztów zmiany dla konsumentów, żeby wymienić tylko kilka możliwości.

Wartość księgowa

Wartość księgową firmy definiuje się jako wartość jej aktywów pomniejszoną o jej zobowiązania i można ją łatwo obliczyć, znajdując te dwie liczby w bilansie firmy. Możesz również obliczyć wartość księgową w przeliczeniu na akcję, dzieląc tę ​​liczbę przez liczbę wyemitowanych akcji, które posiada firma. Jest to bardzo ważna koncepcja dla inwestorów wartościowych, ponieważ znalezienie akcji, które są sprzedawane za mniej niż wartość aktywów, które reprezentują, może być dobrym sposobem na znalezienie niedrogich spółek.

Namacalna wartość księgowa

Jest to koncepcja podobna do wartości księgowej, ale wyklucza wartości niematerialne, takie jak wartość firmy i prawa własności intelektualnej. Z punktu widzenia inwestowania w wartość można to wykorzystać do uwzględnienia marginesu bezpieczeństwa przy określaniu prawdziwej wartości aktywów firmy – w końcu trudno powiedzieć, za ile rzeczy takie jak własność intelektualna mogą się sprzedać w likwidacji.

Przepływ gotówki

Przepływ środków pieniężnych firmy definiuje się po prostu jako różnicę między środkami pieniężnymi, które wpływają na rachunki firmy, a wypływami środków pieniężnych. Jeśli firma weźmie 50 milionów dolarów w danym kwartale i wyda 30 milionów dolarów na inwestycje w sprzęt, wypłatę dywidend itp., Otrzyma przepływ gotówki w wysokości 20 milionów dolarów. Spółki notowane na giełdzie publikują rachunek przepływów pieniężnych wraz z każdym raportem kwartalnym, a na dole można znaleźć zmianę w gotówce firmy, która jest całkowitym przepływem pieniężnym w okresie sprawozdawczym.

EBITDA

Oznacza to zarobki przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i amortyzacją. EBITDA jest używana w kilku wskaźnikach inwestowania wartości, ponieważ uważa się, że daje bardziej „zarobki” w wersji „jabłka na jabłka” niż dochód netto. Na przykład firmy zajmujące się nieruchomościami są uprawnione do wielu odliczeń amortyzacyjnych, które zmniejszają dochód netto, mimo że w rzeczywistości nic to nie kosztuje. EBITDA może pomóc wyjaśnić takie zakłócenia.

Wolne przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa pomniejszone o wydatki kapitałowe definiuje się jako wolne przepływy pieniężne. Na przykład, jeśli działalność operacyjna firmy generuje 40 mln USD gotówki netto, a firma wydałaby 10 mln USD na nowy sprzęt, miałaby wolne przepływy pieniężne w wysokości 30 mln USD.

Wskaźnik wypłaty

Jest to miara, która pomaga inwestorom ocenić stabilność i trwałość dywidendy spółki. Wskaźnik wypłaty to procent zysków firmy, które wypłaca akcjonariuszom w formie dywidendy. Na przykład, jeśli pewna firma zarabiała 1,00 USD na akcję w 2018 r. I wypłaciła 0,40 USD dywidendy na akcję, miałaby wskaźnik wypłaty 40%. Chociaż nie ma określonej definicji wysokiego wskaźnika wypłat, oczywiście chcesz zobaczyć, że firma zarabia więcej niż wystarczającą ilość pieniędzy, aby nadal wypłacać (i miejmy nadzieję, zwiększać) swoją dywidendę. Może to być przydatne do porównania bezpieczeństwa i trwałości dywidend wypłacanych przez kilka różnych spółek.

Zdyskontowany przepływ środków pieniężnych

Matematyka analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych wykracza poza zakres tego artykułu, ale jest to nadal ważna koncepcja, o której należy wspomnieć w dyskusji na temat inwestowania w wartość. Podstawową ideą jest to, że pozwala to inwestorom określić przyszłą wartość przepływów pieniężnych firmy o ustalonej pozycji – innymi słowy, biorąc pod uwagę inflację, aby dowiedzieć się, ile wart jest dziś przyszły przepływ środków pieniężnych firmy .

5 wskaźników inwestowania w wartość, które warto znać

Następnym krokiem jest poznanie niektórych z najbardziej przydatnych wskaźników inwestowania w wartość do porównania akcji. W przypadkowej kolejności, oto pięć, z których prawdopodobnie będziesz regularnie korzystać w swojej analizie.

Stosunek ceny do zarobków (P / E)

Jest to prawdopodobnie najczęściej używany wskaźnik w inwestowaniu, ale stosunek ceny do zysków lub stosunek P / E jest nadal ważnym elementem do omówienia. Dzieląc cenę akcji firmy przez jej roczne zyski, możemy uzyskać dobrą podstawę do porównania jej ze spółkami o podobnej działalności i stopach wzrostu. Dwie powszechnie używane wersje tego wskaźnika dotyczą ostatnich 12 miesięcy zysków firmy (znane jako ostatnie 12 miesięcy lub zarobki TTM) lub prognozowanych zysków firmy przez następne 12 miesięcy (zwane przychodami przyszłymi).

Wskaźnik ceny do zysku (PEG)

Wskaźnik PEG jest często uważany za wskaźnik inwestowania we wzrost, ale może być również przydatny dla inwestorów wartościowych. Krótko mówiąc, stosunek PEG zapewnia metodę porównania jabłek do jabłek dla firm, które rozwijają się w różnym tempie. Jeśli jedna wartość akcji rośnie w tempie 9% w ujęciu rocznym, podczas gdy inna rośnie w tempie 5%, PEG może pomóc w uwzględnieniu tego. Aby obliczyć wskaźnik PEG, wystarczy podzielić wskaźnik P / E firmy przez jej roczną stopę wzrostu zysków. (Uwaga: jeśli firma nie zwiększa swoich zysków w znacznym tempie – powiedzmy 5% lub więcej – wskaźnik PEG nie jest szczególnie przydatny).

Przepływ pieniężny wielokrotność

Tradycyjne obliczenia zarobków nie zawsze pokazują całą historię tego, jak radzi sobie firma. Są firmy, które mają pozornie niskie „zyski”, mimo że są wysoce rentowne na podstawie przepływów pieniężnych (dobrym przykładem są nieruchomości), podczas gdy inne mogą mieć zwodniczo wysokie zarobki. Używając mnożnika przepływów pieniężnych firmy, który jest również nazywany stosunkiem ceny do przepływów pieniężnych lub wielokrotnością EBITDA, można użyć innego miernika, który może usunąć wszelkie zniekształcenia występujące w raportowanych dochodach firmy.

Dług do EBITDA

Jeśli firma ma wysokie zadłużenie, może to spowodować, że rynek wyceni ją taniej niż firmy o relatywnie niskim zadłużeniu. Jednak zbyt wysoki dług może budzić niepokój. Dlatego sensowne jest włączenie miernika zadłużenia do analizy, a wskaźnik długu do EBITDA jest jednym z najbardziej efektywnych, a także jednym z najłatwiejszych do obliczenia.

Stosunek ceny do wartości księgowej (P / B)

Wartość księgowa firmy to (teoretycznie) pozostałoby, gdyby firma zamknęła swoje drzwi, zaprzestała działalności, spłaciła swoje długi i sprzedała swoje aktywa. Innymi słowy, wartość sprzętu, budynków i pozostałych aktywów firmy jest określana jako „wartość księgowa”. Obliczenie ceny akcji firmy jako wielokrotności jej wartości księgowej może być dobrym sposobem porównania drogich lub niedrogich spółek z tej samej branży . Idąc krok dalej, możesz również wykorzystać w obliczeniach namacalną wartość księgową firmy – nie obejmuje to takich rzeczy, jak wartość firmy i własność intelektualna. Znalezienie firm, które handlują za mniej niż wartość księgową lub namacalną wartość księgową, ale poza tym mają solidne podstawy biznesowe, jest jedną z najczęściej stosowanych metod inwestowania w wartość.

Przeczytaj kilka książek o inwestycjach wartościowych

Chociaż bardzo bym chciał, nie ma sposobu, bym mógł dokładnie wyjaśnić, jak oszacować wewnętrzną wartość akcji w kilku akapitach, a nawet w całym artykule. Mogę jednak polecić kilka najlepszych książek, jakie kiedykolwiek napisano na temat wartościowego inwestowania w akcje.

Warren Buffett jest powszechnie uważany za jednego z najbardziej wartościowych inwestorów wszechczasów. Źródło obrazu: The Motley Fool.

Po pierwsze, „Inteligentny inwestor” Benjamina Grahama jest często określany jako najlepsza książka, jaką kiedykolwiek napisano o inwestowaniu w wartość i jest kamieniem węgielnym filozofii inwestycyjnej Warrena Buffetta i kilku innych odnoszących sukcesy inwestorów wartościowych. Zawiera szczegółowe, ale zrozumiałe wyjaśnienia dotyczące metod wyceny w celu znalezienia tanich akcji.

Druga książka Grahama, Analiza papierów wartościowych , została tak naprawdę napisana wiele lat przed The Intelligent Investor i chociaż jest nieco trudniejsza do przeczytania, jest to obowiązkowa lektura dla każdego, kto chce dokładnie nauczyć się analizować wartościowe akcje. Często mówiłem, że Inteligentny Inwestor to „inwestowanie wartości 101”, podczas gdy Analiza Papierów Wartościowych jest szkołą podyplomową dla inwestorów wartościowych.

Krótko mówiąc, informacje zawarte w tym artykule pozwolą Ci zrozumieć niektóre kluczowe pojęcia i wskaźniki związane z inwestowaniem w wartość. Przeczytanie tych książek da ci narzędzia do efektywnego wykorzystania ich w rzeczywistych sytuacjach.

Podsumowanie dotyczące wartościowego inwestowania w akcje

W przeważającej części spółki wartościowe to firmy o długiej tradycji, które mają stałe (ale nie szybkie) stopy wzrostu, stabilne przychody i stałą rentowność. Akcje wartościowe generalnie nie uczynią Cię bogatym z dnia na dzień – i nie to jest celem. Jeśli słyszałeś wyrażenie „powolny i stabilny wygrywa wyścig”, jest to jeden z najlepszych sposobów podsumowania strategii inwestowania w wartość.

Weźmy na przykład legendarnego inwestora wartościowego Warrena Buffetta. Buffett nigdy nie kupuje akcji, ponieważ uważa, że ​​ich ceny wzrosną w tym miesiącu lub w tym roku – kupuje akcje, ponieważ uważa, że ​​bazowy biznes jest wart więcej niż płaci, i jest gotów czekać latami (lub nawet dziesięcioleciami) na prawdziwą wartość, która ma być odzwierciedlona w cenie akcji.

Ucząc się oceniać takie akcje i znajdować te wartościowe akcje z rabatem w stosunku do ich wartości wewnętrznej, możesz zyskać przewagę, jeśli chodzi o inwestowanie z możliwością kupna i zatrzymania. Chodzi o to, że z biegiem czasu rynek w naturalny sposób poprawi wszelkie błędne ceny. Akcje, które kupujesz za mniej, niż są naprawdę „warte”, będą zatem zyskiwać na wartości szybciej niż cały rynek, przynosząc lepsze zyski z inwestycji długoterminowych.

Niektórzy inwestorzy odnoszący największe sukcesy na świecie stosują te zasady inwestowania w wartość w swojej strategii, a Ty możesz użyć tych samych metod podczas budowania portfela.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy