Dlaczego saldo mojego banku nie zgadza się z saldem bankowym w programie QuickBooks Online?

17 lutego 2021
Category: Konta Bankowego

Jest to jedno z najczęstszych pytań, jakie zadają mi nowi użytkownicy programu QuickBooks Online i możesz być zaskoczony, wiedząc, że najczęściej salda banku i programu QuickBooks nie są porównywane jednocześnie. Jeśli jednak zaktualizowałeś pobrane z banku pliki do pobrania, przejrzałeś i dodałeś je wszystkie do rejestru programu QuickBooks przez określony czas lub w określonym przedziale czasowym, a salda nie są zgodne, może to być powodem do niepokoju. Oto trzy główne powody, dla których faktyczne saldo w banku nie jest równe saldzie w banku w programie QuickBooks Online.

Trzy główne powody, dla których faktyczne saldo w banku nie odpowiada saldzie w banku w programie QuickBooks:
  • Ty lub ktoś inny mógł ręcznie dodać niektóre transakcje do programu QuickBooks, a następnie dodać je ponownie z ekranu pobierania. (Jest to jeden z powodów, dla których ważne jest, aby ustanowić i używać tylko jednej metody wprowadzania transakcji w programie QuickBooks:a) dodawanie transakcji za pośrednictwem opcji pobierania bankowego programu QuickBooks lubb) ręcznie dodając poszczególne transakcje. Dodawanie transakcji poprzez opcję pobierania to moje osobiste preferencje i zalecenie, ponieważ oszczędza czas i minimalizuje błędy przy wprowadzaniu danych. Następnie, jeśli uzgadniasz swoje konto i zauważysz, że brakuje transakcji, które nie zostały pobrane, możesz ręcznie wprowadzić te brakujące transakcje, które znajdują się na wyciągu bankowym lub wyciągu z karty kredytowej, ale nie w programie QuickBooks. Zdarza się to bardzo rzadko, ale tak się dzieje!)
  • Masz ręcznie wypisane czeki bezpośrednio w programie QuickBooks, a te czeki nie zostały jeszcze przedstawione w Twoim banku do zrealizowania. (Spowoduje to, że saldo w programie QuickBooks będzie niższe niż rzeczywiste saldo banku o kwotę czeku lub czeków).Otrzymałeś i zastosowałeś płatności klientów do ich faktur w QuickBooks, a także zdeponowałeś je na koncie bankowym w QuickBooks; jednak nie zdeponowałeś jeszcze tych płatności na swoim rzeczywistym koncie bankowym lub masz, ale nie zostały one jeszcze zarejestrowane przez Twój bank. (Spowoduje to, że saldo w programie QuickBooks będzie większe niż rzeczywiste saldo bankowe o sumę wpłat. (Kiedy otrzymujesz płatności klientów, chcesz zastosować je do odpowiednich faktur za daty, w których je otrzymałeś; jednak nie zawsze możesz zdeponować je na swoje rzeczywiste konto bankowe w dniu, w którym je otrzymasz. Tutaj pojawia się konto niezłożonych środków; wykorzystaj konto niezabezpieczonych środków do przechowywania płatności klientów, dopóki nie zdeponujesz ich w swoim prawdziwym banku konto.Po dokonaniu wpłaty na faktyczne konto bankowe użyj rozszerzeniaOpcjawpłaty bankowejna znaku plus w prawym górnym rogu ekranu (jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu), aby przelać te płatności z konta niezłożonych środków na konto bankowe w programie QuickBooks.)Jak upewnić się, że rzeczywisty stan konta bankowego i saldo w banku QuickBooks są zsynchronizowane

    Oprócz powyższego, jeśli codziennie śledzisz swoje przepływy pieniężne, zawsze będziesz w stanie zobaczyć, co powoduje, że saldo bankowe programu QuickBooks i faktyczne saldo bankowe nie są zsynchronizowane. Konieczne jest również regularne uzgadnianie konta bankowego i konta karty kredytowej – przynajmniej raz w miesiącu. Uzgodnienie jest jednym z najważniejszych aspektów księgowości, dlatego comiesięczne uzgadnianie rachunków bankowych i rachunków kart kredytowych jest podstawą utrzymania zdrowych danych i dokładnych ksiąg. Oto kilka błędów, które pojednanie może pomóc Ci odkryć:

  • Brakujące transakcje
  • Zduplikowane transakcjeTransakcje wprowadzone przez pomyłkęTransakcje wprowadzone na zły okres lub konto bankowe / karty kredytowejPodano nieprawidłową kwotę transakcji w programie QuickBooksW programie QuickBooks wprowadzono niepoprawne saldo banku otwarcia lub jego brakTransakcje uzgodnione wcześniej zostały zmienione lub usunięteWięc masz to! Trzy (3) główne powody, dla których saldo bankowe programu QuickBooks nie zgadza się z faktycznym saldem bankowym i co możesz z tym zrobić. Zapraszam do pozostawienia pytań lub komentarzy poniżej.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy