Dlaczego kroczące dwanaście miesięcy (TTM) jest ważne w finansach

17 lutego 2021
Category: Dowolnym Momencie

Korzystanie z danych z ostatnich 12 miesięcy (TTM) jest skutecznym sposobem analizowania najnowszych danych finansowych w formacie rocznym. Dane roczne są ważne, ponieważ pomagają zneutralizować skutki sezonowości i osłabiają wpływ jednorazowych nieprawidłowości w wynikach finansowych, takich jak tymczasowe zmiany popytu, wydatków lub przepływów pieniężnych.

Korzystając z TTM, analitycy mogą oceniać najnowsze dane miesięczne lub kwartalne, zamiast przeglądać starsze informacje, które zawierają pełne informacje o roku podatkowym lub kalendarzowym. Wykresy TTM są mniej przydatne do identyfikowania zmian krótkoterminowych, a bardziej przydatne do prognozowania.

Kluczowe wnioski
 • Kończące się 12 miesięcy lub TTM odnosi się do ostatnich 12 kolejnych miesięcy danych o wynikach firmy używanych do raportowania danych finansowych.
 • Dzięki konsekwentnej ocenie ostatnich 12 miesięcy dane finansowe firmy mogą być oceniane zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, bez względu na sztuczność końca roku podatkowego.TTM pozwala na podobne porównanie trajektorii wydajności firmy, które eliminuje wszelkie niespójności.TTM do raportowania finansowego

  Firmy prowadzące wewnętrzne planowanie i analizy finansowe przedsiębiorstwa mają dostęp do szczegółowych i aktualnych danych finansowych. Wykorzystują format TTM do oceny kluczowych wskaźników wydajności (KPI), wzrostu przychodów, marż, zarządzania kapitałem obrotowym i innych wskaźników, które mogą zmieniać się sezonowo lub wykazywać tymczasową zmienność.

  Utrzymując aktualną kartę wskaźników TTM, kierownictwo firmy i interesariusze mogą zrozumieć, jak firma radzi sobie w dowolnym momencie, korzystając z porównania jabłek z jabłkami. Innymi słowy, zawsze patrząc na poprzednie 12 miesięcy, można wygładzić skutki, takie jak sezonowość lub jednorazowe obciążenia.

  TTM for Equity Research

  W kontekście badań i wyceny kapitału własnego, wyniki finansowe spółek notowanych na giełdzie są publikowane tylko raz na kwartał w formie papierów wartościowych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP). Wskaźniki z ostatnich 12 miesięcy są zwykle raportowane w sprawozdaniach finansowych firmy, aktualizowane co kwartał, tak aby były zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości. Mierniki przychodów (sprzedaży) i rentowności TTM pokazują, ile pieniędzy firma przyniosła i zarobiła w poprzednim rocznym okresie, niezależnie od tego, który kwartał jest publikowany

  Rzadziej firmy dostarczają miesięczne zestawienia z wielkościami sprzedaży lub kluczowymi wskaźnikami wydajności. Zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) generalnie przedstawiają wyniki finansowe w ujęciu kwartalnym lub rocznym, a nie TTM.

  Liczby TTM można również wykorzystać do obliczenia wskaźników finansowych. Wskaźnik cena / zysk jest często określany jako P / E (TTM) i jest obliczany jako bieżąca cena akcji podzielona przez końcowe 12-miesięczne zyski na akcję (EPS).

  Przykład

  Aby uzyskać jasny obraz wyników z ostatniego roku, analitycy i inwestorzy często muszą obliczyć własne wartości TTM na podstawie bieżących i poprzednich sprawozdań finansowych. Weź pod uwagę wyniki finansowe General Electric (GE) za I kwartał 2015 r.

  WI kwartale 2015 roku GE wygenerowało 29,4 miliardów dolarów przychodów w porównaniu z 33,5 miliardami dolarów w I kwartale 2014 roku. W całym 2014 roku firma GE odnotowała sprzedaż na poziomie 148,6 miliarda dolarów. Odejmując dane z pierwszego kwartału 2014 roku od danych z całego roku 2014 i dodając I kwartał Przychody w 2015 r. Osiągają 144,5 miliarda dolarów przychodu TTM.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy