Daily Archives 2017-09-22

OCENY NIE PO MYŚLI KOLEGÓW – FED

Czy Fed przysnął za kółkiem? Czy powinien przewidzieć kryzys na rynkach kapitałowych i wcześniej zacząć obcinać stopy? Nie można ówczesnych działań Fed oceniać z dzisiejszej perspektywy, po fakcie, ani dziwić się, że prognozy kilku niewiele znaczących pesymistów nie zostały potraktowane poważnie, lecz trzeba mieć na uwadze to, co twierdziła w owym czasie większość prognostów. Nie chodzi o to, czy Fed postąpił właściwie z dzisiejszego punktu widzenia, kiedy znamy już skutki zaistniałych wydarzeń, lecz czy zrobił to, co należało, w ramach takiej wiedzy o gospodarce i jej stanie, jaką wtedy dysponował.

więcej