Daily Archives 2017-09-20

DUCH GREENSPANA

Przy tworzeniu ocen Fed Bemankego należy wziąć pod uwagę wyzwania, jakim nowy szef musi stawiać czoło, oraz narzędzia, jakimi dysponuje. Bemanke odziedziczył po swym poprzedniku zarówno inflację, jak i kryzys na rynkach kapitałowych. Nie może jednocześnie walczyć z inflacją poprzez proste rozluźnienie kursu, a zarazem ciąć stóp, by ratować gospodarkę i rynki kapitałowe. Nie może także złagodzić polityki w celu ratowania gospodarki bez wyciągania pomocnej dłoni do ryzykantów z rynków kapitałowych. Mimo świetnej reputacji, jaką cieszy się Greenspan, Fed nie stał się ani źródłem niezawodnych prognoz gospodarczych, ani nie ma zbyt wymiernej kontroli nad sytuacją gospodarczą. Nawiasem mówiąc, ktoś mógłby wysunąć argument, że Fed popełnił błąd przy próbie zrównoważenia pojawiających się zagrożeń. Z jednej strony Fed być może rzeczywiście dobrze by zrobił, dokonując wcześniej obniżki stóp, która miała miejsce w 2007 roku. Z drugiej strony natomiast być może jego poczynania były zbyt gwałtowne lub nadmiernie agresywne na początku 2008 roku. Tak czy inaczej, ewentualne pomyłki mieszczą się w granicach normy wyznaczonej przez doświadczenia na przestrzeni historii bankowości centralnej.

więcej