Daily Archives 2017-09-14

NIEZAWISŁOŚĆ FED CZ. II

Meitzer przypomina dalej, że „chociaż z przytłoczonych inflacją lat siedemdziesiątych powinniśmy wynieść jedną lekcję, a mianowicie, że kraj, który nie zaakceptuje możliwości zaistnienia niewielkiej recesji, pogrąży się w zapaści na dużą skalę, gdy politycy wreszcie zareagują na skargi opinii publicznej na inflację”. Następnie zwraca uwagę, że żadna z uznanych instytucji prognostycznych – takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Kongresowe Biuro Budżetowe (CBO) czy sam FOMC – nie zapowiada recesji. W podsumowaniu mówi, że prognoza Fed wskazująca na niewielki wzrost stopy bezrobocia nie będzie miała znaczącego wpływu na powstrzymanie inflacji. „Fed powinien sumiennie dążyć do wypełniania swych podstawowych obowiązków, to jest przeciwdziałać inflacji i podtrzymywać wzrost gospodarczy, a nie poświęcać walki z inflacją na rzecz niższego bezrobocia w okresie przedwyborczym”.

więcej