Daily Archives 2017-09-09

ZIMA NIEZADOWOLENIA – FED

Gorącym tematem weekendowych programów gospodarczych wiosną 2008 było to, czy w 2010 roku prezydent przedłuży kadencję Bernankego na kolejny okres, czy też nie. Napędem do tej debaty stały się dwa czynniki. Po pierwsze, nowy prezydent, tym bardziej z ramienia Partii Demokratycznej, może postanowić, że obsadzi na tak istotnym stanowisku swojego człowieka. Po drugie, dotychczasowa kadencja przebiega pod znakiem słabych wyników w gospodarce i na rynkach finansowych, więc warto sprawdzić, czy kto inny poradziłby sobie lepiej. Żaden z kandydatów nie zasugerował nawet, że oczekiwałby zmiany na czele Rezerwy Federalnej, żaden też nie udzielił obecnemu prezesowi poparcia, jakie otrzymał Greenspan przed ostatnimi wyborami.

więcej