Daily Archives 2017-09-06

NIESPRZYJAJĄCE WARUNKI DLA FED CZ. II

Starzenie się pokolenia powojennego wyżu demograficznego również nadweręża krajowy potencjał wzrostu. Po przejściu na emeryturę osoby z tego pokolenia zostaną zastąpione przez mniejszą liczbę pracowników, więc tempo przyrostu siły roboczej znacznie spadnie. Sytuacja ta może się też pośrednio odbić na wydajności. Wzrost kosztów realizacji ubezpieczenia społecznego i opieki medycznej nałoży na budżet federalny ogromny ciężar. Utrzymanie równowagi między kontrolą wydatków, zmianami fiskalnymi i powstrzymaniem deficytu budżetowego będzie nie lada wyzwaniem. Nie ma tu prostych rozwiązań. Gwałtowny wzrost wymiaru podatków przygasi inicjatywę na rynku pracy i w inwestycjach, a duży deficyt budżetowy odsunie zasoby poza zasięg możliwości prywatnych inwestorów. Tak czy inaczej, wzrost wydajności pracy będzie prawdopodobnie spadać. Pierwszy pracownik z pokolenia baby-boomu ukończy 65 lat w 2011 roku, powinniśmy więc skończyć z myśleniem o szoku demograficznym jako o zjawisku, którym na razie nie musimy się przejmować.

więcej